OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

 

Název e-shopu: Scootering.cz
Internetová adresa e-shopu: www.scootering.cz
Provozovatel: Scootering s.r.o.
Sídlo: Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 11823526
DIČ: CZ11823526
Zapsaná: v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86965
Telefon: +420 774 380 333
Email: info@scootering.cz
Kontaktní adresa: Scootering s.r.o., Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí
Seznam provozoven: Scootering s.r.o., Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí
Provozní doba: V pracovní od 9.00 do 17.00 hodin, pondělky od 13.00 do 17.00 hodin

 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v článku Doprava a platba (ZDE). Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu EET účtenku v případě platby v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Podrobné podmínky pro převzetí zboží jsou popsány v Reklamačním řádu (ZDE), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, jsou odeslány spolu se zbožím v tištěné podobě.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení jsou uvedeny v článku Doprava a platba (ZDE).

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího odeslané zboží nepřevezme a zboží je vráceno zpět kupujícímu, požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši až 300 Kč, nebo při platbě v měně EUR smluvní pokutu ve výši až 12 €.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží v případě, že zboží nebude na přání kupujícího již upraveno nebo sestaveno.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá spolu se zbožím v 90 denní lhůtě na adresu provozovny. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář uvedený v článku Výměna a vrácení zboží (ZDE) a v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení vrácení platby.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od doručení zboží a odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy v případě, že kupující vrátí zboží ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení. V případě vrácení zboží ve lhůtě 15-90 dní od zakoupení prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v odstoupení od kupní smlouvy slevový kód pro další nákup v hodnotě vráceného zboží.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud spotřebitel měl při nákupu dopravu zdarma nebo zvýhodněnou cenu za doručení z důvodu vyšší ceny nákupu, prodávající je oprávněn spotřebiteli doúčtovat cenu dopravného v nejvyšší ceně zvoleného dopravce a tuto cenu odečíst spotřebiteli z ceny vraceného zboží.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo opotřebováno používáním, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb, dále na zboží kterého bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, rozbalené potravinové doplňky nebo na zboží které bylo upraveno nebo sestaveno z více dílů na přání zákazníka.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit po 3 dnech před dodáním zboží, pokud kupující zvolí jako platební metodu bankovní převod nebo jinou on-line platební metodu a neprovede platbu ve lhůtě, tak aby kupující obdržel platbu do 3 dní od objednání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti z vadného plnění jsou uvedeny v Reklamačním řádu (ZDE), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

6. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde - sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Cookies - Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, nákupní košík, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

7. Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

 

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající neodpovídá za škody nebo újmu způsobenou používáním zboží, kdy jakékoliv pohybující se výrobky určené pro freestyle sporty může být nebezpečná činnost a je možné sebe nebo někoho jiného dostat do nebezpečných situací. Vždy používejte náležité ochranné prostředky, dodržujte místní pravidla a předpisy.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.11.2021.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO NÁKUP DO 31.10.2021

 

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: Scootering.cz
Internetová adresa e-shopu: www.scootering.cz
Provozovatel: Pavel Folta
Sídlo: Štěpánov 119, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 66726328
DIČ: CZ7108175668
Zapsaná: V živnostenském rejstříku pod Městským úřadem Valašské Meziříčí, pod ID RZP: 1107807
Telefon: +420 774 380 333
Email: info@scootering.cz
Kontaktní adresa: Scootering.cz, Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí
Seznam provozoven: FOLTA SPORT, Zdeňka Fibicha 1210, 757 01 Valašské Meziříčí
Provozní doba: V pracovní od 9.00 do 17.00 hodin

 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v článku Doprava a platba (ZDE). Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu EET účtenku v případě platby v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Podrobné podmínky pro převzetí zboží jsou popsány v Reklamačním řádu (ZDE), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, jsou odeslány spolu se zbožím v tištěné podobě.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení jsou uvedeny v článku Doprava a platba (ZDE).

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího odeslané zboží nepřevezme a zboží je vráceno zpět kupujícímu, požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši až 300 Kč, nebo při platbě v měně EUR smluvní pokutu ve výši až 12 €.

 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou a vlastnostmi zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží v případě, že zboží nebude na přání kupujícího již upraveno nebo sestaveno.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá spolu se zbožím v 90 denní lhůtě na adresu provozovny. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné pro odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář uvedený v článku Výměna a vrácení zboží (ZDE) a v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky/prodejního dokladu, bankovní spojení vrácení platby.


Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od doručení zboží a odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet uvedený v odstoupení od smlouvy v případě, že kupující vrátí zboží ve lhůtě do 14 dnů od zakoupení. V případě vrácení zboží ve lhůtě 15-90 dní od zakoupení prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v odstoupení od kupní smlouvy slevový kód pro další nákup v hodnotě vráceného zboží.Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.


Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Pokud spotřebitel měl při nákupu dopravu zdarma nebo zvýhodněnou cenu za doručení z důvodu vyšší ceny nákupu, prodávající je oprávněn spotřebiteli doúčtovat cenu dopravného v nejvyšší ceně zvoleného dopravce a tuto cenu odečíst spotřebiteli z ceny vraceného zboží.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, nebo opotřebováno používáním, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb, dále na zboží kterého bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit, rozbalené potravinové doplňky nebo na zboží které bylo upraveno nebo sestaveno z více dílů na přání zákazníka.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit po 3 dnech před dodáním zboží, pokud kupující zvolí jako platební metodu bankovní převod nebo jinou on-line platební metodu a neprovede platbu ve lhůtě, tak aby kupující obdržel platbu do 3 dní od objednání.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

 

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti z vadného plnění jsou uvedeny v Reklamačním řádu (ZDE), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

6. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající je oprávněn předávat osobní údaje kupujícího v rozsahu e-mailové adresy, použité v rámci nákupu na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči prodávajícímu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zákona o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech kupujících, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných zde - sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je prodávající zařazen do programu Ověřeno zákazníky, nebo do doby, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči prodávajícímu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz, k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Cookies - Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, nákupní košík, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

 

7. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

 

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávající neodpovídá za škody nebo újmu způsobenou používáním zboží, kdy jakékoliv pohybující se výrobky určené pro freestyle sporty může být nebezpečná činnost a je možné sebe nebo někoho jiného dostat do nebezpečných situací. Vždy používejte náležité ochranné prostředky, dodržujte místní pravidla a předpisy.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 26. 9. 2021 do 31.10.2021 a plně nahrazují obchodní podmínky ze dne 1.10. 2020

Nasledujte nás na Facebooku